Hướng dẫn sử dụng autocode247

Hướng dẫn sử dụng website.

– Đơn giản nhất: Đăng nhập với google / facebook

– Đăng kí với email và mật khẩu riêng của bạn

– Nạp Acash ( 1 acash = 1000 vnd )

– Mua sản phẩm

– Sản phẩm sẽ tự động gửi về email đăng kí của bạn ( Email sử dụng cho facebook, Google, Email đăng kí trên autocode247 )