Autochess Candy CD Key

Autochess Candy CD Key

Autochess Candy CD Key

– Trong Dota Autochess đơn vị kẹo được thưởng sau mỗi trận đấu top 1, top 2. Tuy nhiên số lượng trên rất ít và không đủ nhu cầu sử dụng của anh em.

– Autochess Candy CD Key là một mã code. Dùng để nạp kẹo vào Dota Autochess

– Hướng dẫn nạp code Candy Autochess: