Hướng dẫn

CÁCH XỬ LÍ LỖI “YOUR PURCHASE COULD NOT BE COMPLETED” KHI MUA INAPP-PURCHASE BẰNG SỐ DƯ TÀI KHOẢN APPLEID

CÁCH XỬ LÍ LỖI “YOUR PURCHASE COULD NOT BE COMPLETED” KHI MUA INAPP-PURCHASE BẰNG SỐ DƯ TÀI KHOẢN APPLEID

06/04/2019   gaumap

Hiện tại Apple đang có đợt quét các tài khoản AppleID có thông tin đăng kí trùng nhau hoặc không hợp lệ, không có thực. Dấu hiện nhận biết...